Dr. Nathiram Rathod

NAME IN FULL DR. NATHIRAM LAXMAN RATHOD
DESIGNATION Assist Prof.
DEPARTMENT Economics
QUALIFIACTION M. A. B.Ed , PhD,
LOCAL ADDRESS Satgurukrupa home, Sainiknagar,Poladpur,
Tal- Poladpur, Dist-  Raigad.   402303.
PERMENENT ADDRESS A/P- Satandudhani, Tal- Akkalkot, Dist- Solapur.    Maharashtra.
DEPARTMENT Economics
AREA OF SPEALIZATION Indian Economics
EXPERIENCE 20 Years
MOBILE NO. 9272585815/ 7020655150
EMAIL ADDRESS nathiramrathod@rediffmail.com
OTHER ACTICIVITES Completed Orientation Course between 01st Mar. 2012 to 30th Mar. 2012.
Refresher course 28th March 2013 to 18th April 2013,
Refresher Course 03rd Mar. 2015 to 23th Mar. 2015.
Refresher Course 11th May 2015 to 31st May 2015.
Short Tem Course 26th Oct. to 31st Oct 2015
PhD Degree award 01st Feb. 2017.

RESEARCH WORK

Sr. No. Name of the Publication/Books/Articles/Research Paper etc., Title Published Year ISBN/
ISSN
1 Jaihind Education Society Pune Manavsansadhan vyavsthapanatil Badal Feb. 2015 2277-9302
2 Adhar social Research Amaravati Raigad jilhyatil Adivashichya arthik vikasachya shaskiy Yojnancha chikitsak abhyas Aug. 2015 2278-9308
3 Sanskar Prakashan Latur Mahila Sakshamikaran samashya va Avyane. Dec. 2015 978-91-910595-24
4 Vidyavarta Beed Adivasi Samajasamoril samashya va vishleshan Sept. 2015 2319-9318
5 Newman Publication kalyan Samkalin Durasth shikshanatil samshya va upay yojana Jan. 2017 978-93-8387-67-4
6 J. B. Sawant Education Society Mangaon Gramin Vikasat Sahkari Sansthachi Bumika April. 2017 978-81-931570-0-8
7 Printing Area, Beed Vastu va Seva Karache Phayade va Sambhavana Jan. 2018 2394-5303

Sundarrao More College © 2023 All right reserved.        Visitor No.

loading