शिक्षणपूरक उपक्रम
सांस्कृतिक विभाग
क्रीडा विभाग
राष्ट्रीय सेवा योजना
आजीवन अध्यपन व विस्तार विभाग
राष्ट्रीय छात्रसेना (प्रस्तावित)
 
महाविद्यालयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
नॅक अधिस्वीकृती प्राप्त
उत्कृष्ठ निकालाची सातत्यपूर्ण परंपरा
उच्च गुणवत्ता धारक व समर्पित शिक्षकवर्ग
एन.एस.एस., सांस्कृतिक, क्रीडा इ. विभागांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न