सुंदरराव मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान (वरिष्ठ) महाविद्यालय
 

मु. पो. ता. पोलादपूर, जि. रायगड,
पिन. ४०२३०३, महाराष्ट्र, भारत

(नॅक अधिस्विकृती प्राप्त व मुंबई विद्यापिठ संलग्नित)

ई-मेल : morecollege_poladpur@rediffmail.com

संकेतस्थळ - www.sundarraomorecollege.com

संपर्क दूरध्वनी - ०२१९१-२४०२२१ / २४०१२१